Korte Geschiedenis

Het ontstaan van De Stefaantjes en hoe het meer dan 60 jaar later is

Het begin

Zoals vele verenigingen en organisaties in Nijmegen, komen ook De Stefaantjes voort uit het rijke roomse leven in deze stad. Aan de wieg van onze muziekvereniging stonden de Broeders van de congregatie van Onze Lieve Vrouw van de Onbevlekte Ontvangenis uit Maastricht, kortweg de Broeders van Maastricht. De broeders Maxentio Bosman en Gelasius Honig waren schoolhoofd van de beide Stefanusscholen in Nijmegen. In 1956 spraken zij met elkaar over een zinvolle vrijetijdsbesteding voor de jeugd van hun basisscholen. Omdat op een andere basisschool een drumband was opgericht waarvoor veel belangstelling bestond, besloten zij om in Nijmegen Oost ook zo’n drumband op te zetten voor de leerlingen (jongens) van de Stefanusscholen. Een passende naam, “De Stefaantjes”, was gauw gevonden. Met een oud-papieractie en enkele gulle gevers werd het startkapitaal bijeen gehaald, waarmee trommels, piccolo’s en bazuinen gekocht konden worden. Twee leden van de Koninklijke Luchtmachtkapel, de heren Bex en van Helvoirt werden bereid gevonden de taak van instructeur op zich te nemen. Daarbij werden zij ondersteund door muzikale broeders van de twee scholen. Er werd gerepeteerd in een van de twee scholen, het gebouw aan de Berg en Dalseweg, waar nog tot enkele jaren geleden gebruik van werd gemaakt.
https://destefaantjes.nl/wp-content/uploads/2022/12/Het-begin-3.png

Het allereerste optreden

Het eerste optreden zou op Koninginnedag 1957 in Lent zijn. Er waren echter nog geen uniformen! Maar daar werd iets op gevonden: de broeders hadden ergens op zolder nog pagekostuums liggen voor de Kindsheidoptocht. Daarin uitgedost ging het op een open vrachtwagen naar Lent, voor een onvergetelijk eerste optreden onder leiding van broeder Waldemar.
https://destefaantjes.nl/wp-content/uploads/2022/12/Eerste-optreden-2.png

Het eerste echte uniform

Er moesten natuurlijk wel echte uniformen komen. De Nijmeegse kunstschilder Emile Viegers, wiens zoons ook lid waren van de Stefaantjes, maakte een ontwerp dat direct de goedkeuring van de broeders kreeg. Er werd een nieuwe inzamelingsactie gehouden en bij het eerstvolgende optreden verschenen de fleurige lichtblauwe uniformen in het Nijmeegse straatbeeld, die dienst zouden doen tot aan het veertig jarig bestaan van de Stefaantjes, in 1996.
Uniform De Stefaantjes

Verdere groei

Al snel vormden De Stefaantjes een vertrouwd gezicht in het Nijmeegse straatbeeld. Ze traden bij tal van activiteiten op: Vierdaagse wandelmarsen, het bezoek van koningin Juliana in 1958, de intocht van Sinterklaas aan de Waalkade, de Kalorama wandeltocht, en de Rosamars. Ook buiten Nijmegen waren de Stefaantjes regelmatig te zien. Er werd een bezoek gebracht aan Weert, Brunssum, Breda, Leerdam en Tiel. Maar ook werd deelgenomen aan festiviteiten in verschillende Duitse steden. Vanaf 1964 was broeder Rolandus, het nieuwe schoolhoofd, de drijvende kracht achter het muziekkorps.
Groei van De Stefaantjes

Crisis

De voorspoed maakte plaats voor tegenslag. In 1969 was er een echte bestaanscrisis. De twee oprichters waren overgeplaatst naar een andere stad en het aantal broeders op de scholen nam af. Daardoor ontstond er een tekort aan instructeurs. De taaie inzet van één man, broeder Rolandus Raeven, was niet vol te houden naast zijn werk als schoolhoofd en leerkracht van de hoogste klas. Broeder Rolandus was duidelijk: opheffen of op een andere manier verdergaan. Enkele geïnteresseerde ouders pikten de noodkreet op en boden hun hulp aan. Op 2 december 1969 werd besloten om van De Stefaantjes een stichting te maken. Op 14 mei 1970 werd de stichting officieel opgericht. De eerste leden van het stichtingsbestuur waren de heer Burgers (voorzitter), de heer Cobussen (penningmeester), de heer van de Broek (secretaris) en de heer Arts (materiaalbeheerder). Broeder Rolandus bleef verantwoordelijk voor de muzikale leiding. Met de komst van de stichting werd ook het besluit genomen dat meisjes voortaan welkom waren als lid. Uiteraard werd daar in die tijd een aangepast uniform voor ontworpen, met witte maillot of kniekousen en grijze rok of rokbroek.
Crisis

De jaren 70, 80 en 90

Er werd stevig gerepeteerd in de jaren 70. Alle leerlingen en muzikanten repeteerden tweemaal in de week na schooltijd. De lyra-spelers repeteerden zelfs wel acht keer per week! Eenmaal per week was er een “buiten-exercitie” om als een goed geolied geheel te kunnen marcheren. Aanvankelijk moesten de leden afscheid van De Stefaantjes nemen als zij de lagere school hadden afgesloten. Maar op enig moment is dat losgelaten om het muzikale niveau op peil te houden. Daarmee werden De Stefaantjes langzaamaan een muziekkorps dat minder nauw verbonden was aan de basisscholen van het begin. Een muzikale reis naar het buitenland was vast onderdeel van het jaarprogramma. De Stefaantjes gingen naar het Bestendig Festival in Antwerpen (1971 en 1975), Marc en Boeul in Frankrijk (1972), het International Youth Festival in Harrogate in Engeland (1973 en 1976) en de Easter Parade in Londen in 1979. Dat waren bijzonder leuke ervaringen, maar ook peperduur! De reis naar Harrogate in 1973 leverde De Stefaantjes zelfs bijna een bankroet op vanwege een tekort van ruim 15.000 gulden! Met steun van het Nijmeegse bedrijfsleven werd dat ternauwernood voorkomen. Het is De Stefaantjes altijd gelukt om aan geld te komen voor speciale uitgaven. In 1984 was er voor de aanschaf van nieuwe uniformen een fiks bedrag nodig van 50.000 gulden. Het benodigde bedrag werd bijeen gehaald door de verkoop van een speciaal voor dit doel ontworpen kaart- en kwartetspel met foto’s en afbeeldingen over de geschiedenis van de stad Nijmegen. Het lukte om het merendeel van de maar liefst bijna 14.000 bestelde spellen te verkopen! In de tachtiger jaren werd elk jaar een Paasreis georganiseerd. Voor de kinderen was dit het hoogtepunt van het jaarprogramma. Het was een meerdaagse reis, meestal naar Duitsland, met diverse optredens en met verblijf in een jeugdherberg. Het musiceren stond centraal, met elke dag een repetitie en in het totaal drie tot vier optredens. Na verloop van jaren kregen sport- en spelactiviteiten een steeds grotere plaats in het programma van deze Paasreizen. In de jaren negentig werd afgestapt van de jaarlijkse Paasreis. Onder andere omdat de schoolvakanties van het Basisonderwijs en het Voorgezet Onderwijs niet langer synchroon liepen. Sinds die tijd kennen De Stefaantjes een tweejaarlijkse concertreis voor de leden die in de uittrekgroep zitten, die qua programma nog heel erg lijkt op de laatste Paasreizen: een combinatie van sport, spel, repetities en optredens, meestal in Duitsland, met verblijf in een jeugdherberg. In het tussenliggende jaar is er een weekendkamp ergens in Nederland.
Kaartspel Stefaantjes

Het 40- jarig jubileum in 1996

Bij het 40-jarig jubileum in 1996 werd het traditionele uniform ingeruild voor een geheel nieuw uniform, een blauw met een rood front. Er was er nu geen verschil meer tussen het uniform van de jongens en de meisjes. Was er eerst nog een uniform met een rok voor de meisjes, nu was dat dus ook gewoon een broek geworden. Er moesten ook nieuwe schoenen komen. Maar waar koop je een model dat verkrijgbaar is in de maten 34 tot en met 46? Tot ieders grote verrassing bleek Sinterklaas hierover te beschikken bij zijn intocht op de Waalkade. Een bestuurslid van de Stefaantjes had, zonder het aan de rest te laten weten, het televisieprogramma “Hart in Actie” benaderd. Na de boot van Sinterklaas kwam er een tweede pakjesboot met aan boord presentatrice Wendy van Dijk en de schoenen in alle benodigde maten! Deze schoenen werden meteen aangetrokken op de Waalkade, wat zorgde voor enorme vertraging van de intocht, maar wel voor een prachtig gezicht tijdens de optocht met glimmende strakke nieuwe schoenen!
https://destefaantjes.nl/wp-content/uploads/2022/12/40.png

Het 50-jarig jubileum in 2006

In 2006 bestonden De Stefaantjes 50 jaar. Dit jubileum is gevierd met een muzikale stertocht en een groots muziekoptreden op Plein 44. Aan dit jubileumoptreden werd meegewerkt door vele orkesten waarin oud-leden van De Stefaantjes spelen: de drumfanfare van de Koninklijke Luchtmachtkapel, Muziekvereniging T.P.G. Nijmegen (voorheen de Nijmeegse postharmonie), muziekvereniging Sint Anna, muziekgezelschap Edelweisz, slagwerkgroep Neerbosch-Oost, drumfanfare St. Michael en Batavorum Pipes and Drums. De Stefaantjes hebben een jubileum uitstapje gemaakt met de Pannenkoekenboot. Voor voormalige leden van De Stefaantjes was er een reünie. Ter gelegenheid van het jubileum is een CD gemaakt en is er een boekje verschenen: Blauw in Goud, Stichting Jeugdrumfanfare De Stefaantjes, 1956-2006. Bovenstaande informatie over de geschiedenis van De Stefaantjes is ontleend aan dit boekje. Overgebleven exemplaren van dit boekje met CD zijn gratis beschikbaar voor de geïnteresseerde. In 2016 bestonden De Stefaantjes alweer 60 jaar. Dit is wederom gevierd met een mooi jubileumconcert, deze keer in het Openluchttheater in het Goffertpark, waaraan vele andere muziekverenigingen uit Nijmegen hebben bijgedragen.
https://destefaantjes.nl/wp-content/uploads/2022/12/50.png