Privacyverklaring

van Jeugddrumfanfare de Stefaantjes

Bij de Stefaantjes hechten we belang aan privacy. Via deze verklaring willen we je duidelijk informeren over welke gegevens we verzamelen en wat ermee gebeurt. We houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

  1. Wie is er verantwoordelijk voor deze privacyverklaring en voor de verwerking van jouw persoonsgegevens

Stichting Jeugddrumfanfare de Stefaantjes

Statutair gevestigd te Nijmegen

Postadres: Postbus 31096, 6503 CB Nijmegen

Repetitieadres: SSGN, IJsbeerstraat 12, Nijmegen

E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  1. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt omwille van de volgende doeleinden:

  • Om je te identificeren als lid[1], als ouder/verzorger van een lid of als oud-lid van de Stefaantjes of als (vrijwillig) medewerker van de Stefaantjes
  • Om contact met je te kunnen opnemen en je te informeren
  • Om te bepalen of je toelaatbaar bent
  • Om je, zo nodig, facturen te kunnen toesturen en/of vergoedingen over te maken
  1. Welke gegevens verzamelen we en hoe?

NAW-gegevens, incl. telefoonnummers en e-mailadressen, geboortedatum, contactgegevens van de ouders/verzorgers en welk instrument je speelt of wilt leren spelen. Deze gegevens verzamelen wij via het inschrijfformulier voor leerlingen/leden of, in geval van medewerkers, tijdens een gesprek. Deze gegevens worden bewaard in een database systeem.

Foto’s en filmpjes waar je als Stefaantje op staat verzamelen wij, bewaren we en kunnen we gebruiken voor publicatie op bv. de website en/of social media. Hierbij zullen wij nooit jouw naam vermelden. Aanduidingen bij openbare foto’s en filmpjes zullen altijd spreken van Stefaantjes of Stefanen in het algemeen.

Als je meedoet aan bijzondere activiteiten, zoals bijvoorbeeld kamp of concertreis, kunnen wij om bijkomende informatie vragen, zoals bijvoorbeeld medische gegevens en bijzondere (persoonlijke) kenmerken. Deze gegevens worden enkel gedeeld met de begeleiders van de reis en worden na afloop van de reis niet bewaard.

 4. Met wie delen we deze info?

Wij delen jouw persoonsgegevens enkel met bepaalde personen binnen de Stefaantjes, zoals bijvoorbeeld bestuursleden en medewerkers van de Stefaantjes.

Jeugddrumfanfare de Stefaantjes zal nooit ongevraagd jouw persoonsgegevens verstrekken aan anderen.

Leveranciers en dienstverleners

Jeugddrumfanfare de Stefaantjes doet voor een aantal zaken beroep op externe bedrijven of instanties; bv. het online administratiesysteem Conscribo en Dienst Justis voor het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag. Zij krijgen enkel toegang tot bepaalde gegevens die noodzakelijk zijn om hun opdracht uit te voeren.

Sociale media

Het is mogelijk om foto’s en video’s van optredens, repetities of evenementen waar Stefaantjes betrokken bij zijn, na plaatsing te delen via sociale netwerken als Facebook, Instagram, etc. Vanuit Jeugddrumfanfare de Stefaantjes zullen leden hierbij nooit persoonlijk geïdentificeerd worden. In bijschriften en reacties zal worden gesproken over Stefaantjes of Stefanen in het algemeen.

Het is echter mogelijk dat het lid zelf of een bekende van het lid d.m.v. een reactie op het bericht of bv. een tag wel een individueel lid identificeert.

Nadat dergelijke berichten zijn gedeeld, worden deze beheerd door de sociale netwerken zelf. Stichting Jeugddrumfanfare de Stefaantjes heeft hier geen controle over. Wij raden je dan ook aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van deze sociale netwerken door te nemen.

  1. Hoe beveiligen we je gegevens en hoe lang bewaren we ze?

Stichting Jeugddrumfanfare de Stefaantjes heeft enkele technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om jouw gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Hoewel we er alles aan doen om de veiligheid van jouw gegevens te waarborgen, kunnen we dit niet op absolute wijze garanderen.

We bewaren jouw gegevens zolang dat nodig is om de doeleinden te realiseren zoals die in deze privacyverklaring zijn beschreven of zolang dat noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Wanneer we de gegevens niet langer nodig hebben, vernietigen we ze of we maken ze anoniem zodat ze niet meer aan jou gekoppeld kunnen worden.

  1. Hoe kan je je gegevens beheren en eventueel verwijderen?

Je kan op elk moment verzoeken om je gegevens in te kijken, foutieve of onvolledige info laten verbeteren of laten archiveren of verwijderen. Je kunt ons hiervoor steeds rechtstreeks contacteren (zie punt 1.)

Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers.

Van tijd tot tijd zal deze verklaring aangepast of gewijzigd kunnen worden. Wijzigingen worden bekendgemaakt op deze website. De laatste wijziging van deze privacyverklaring dateert van 17/09/2019

17/09/2019 wijziging in punt 4: wij hebben een nieuw administratiesysteem; dit was Cash en is nu Conscribo.


[1] Formeel is het niet mogelijk om lid te zijn van een stichting. Bij De Stefaantjes wordt wel gesproken van leden. Dit zijn de kinderen die deel uitmaken van het orkest of de slagwerkgroep en de leerlingen die muziekles volgen bij de Stefaantjes.