Geslaagde ouderavond!

on woensdag, 25 oktober 2017.

De jaarlijkse info-avond voor ouders in een nieuw jasje

Maandagavond 23 oktober zat het vol bij de Stefaantjes. Deze keer niet met kinderen, maar met hun ouders èn de medewerkers èn de instructeurs èn de bestuursleden van de Stefaantjes, om eens van gedachten te wisselen over het reilen en zeilen bij de club.

Het eerste deel van de avond stond in het teken van de organisatie van De Stefaantjes. Daarna splitste de groep zich op. Instructeurs praatten met de ouders over de lessen van hun kind. Parallel daaraan waren er drie ronde-tafel-gesprekken. Iedereen wisselde steeds na een kwartiertje van plek, ouders van leerlingen voegden in en uit en zo kon iedereen overal meedenken.

Na een warm welkom door voorzitter Marlon en een korte mededeling van onze penningmeester Wim over het binnenkort in te voeren lesgeld, legde Edith uit hoe de Stefaantjes als vereniging is georganiseerd. Naast het 5-koppige bestuur en de instructeurs die wekelijks zorgen voor de muzieklessen en de repetities, is er een groepje medewerkers. De medewerkers zorgen ervoor dat alle niet-muzikale zaken binnen de club georiganiseerd worden. Alleen is het groepje medewerkers de afgelopen tijd steeds kleiner geworden.

Net als bij andere verenigingen valt of staat alles met de inzet van voldoende vrijwilligers. Wat naar voren kwam, was dat veel ouders best de helpende hand willen toesteken, maar dat zij niet goed weten wat er allemaal te doen is. Daar is een oplossing voor bedacht!

Er is een lijst gemaakt met allerlei losse taakjes die nu en dan moeten gebeuren. De aanwezigen hebben meteen aangekruist waar zij zich wel voor in willen zetten.

Daarnaast is het nieuwe rijschema geïntroduceerd. In het verleden kostte het veel moeite om voldoende vervoer bij elkaar te krijgen. Dit leverde veel stress op bij de medewerkers en bij de kinderen. Om de kinderen met hun instrumenten op tijd op de juiste plaats te krijgen, zijn ouders nu al ruim vooraf ingedeeld om te rijden.

Vooralsnog zijn er 2 data bekend waarop dit vervoer nodig is, namelijk 18 november en 25 februari. Er waren enkele opmerkingen, zoals 'ik heb geen auto' en 'ik ben niet beschikbaar op de dag waarop ik ingedeeld ben'. Gelukkig is het rijschema al zo ruim op tijd bekend gemaakt, dat er voldoende tijd is om hierover te overleggen, te ruilen, een familielid in te schakelen, etc.

In het tweede deel van de avond heeft Chamin geanimeerde gesprekken gevoerd over de vernieuwde muziekopleiding bij de Stefaantjes. Hans nam het onderwerp in-, uit- en doorstroom binnen orkest en slagwerkgroep voor zijn rekening en Marlon lichtte de jaarplanning 2017/2018 toe. Door dit in drie rondes en in kleine groepjes te doen, waren het levendige gesprekken, waarbij iedereen zijn/haar zegje kon doen. De tips, suggesties, ideeën en adviezen vlogen over de tafels!

Het was een geslaagde avond, waaruit een grote betrokkenheid bij de club bleek. Iedereen die aanwezig was, heel hartelijk dank! En iedereen die er niet bij kon zijn: in april willen we heel graag nog zo'n avondje houden. Wees welkom!