Repetitie

Locatie: alle repetities en lessen vinden plaats in het gebouw van de SSGN aan de IJsbeerstraat 12 te Nijmegen.

Repetitietijd: iedere zaterdagmorgen, behalve tijdens de schoolvakanties, van 9.00 tot 11.00 uur.

Lestijd: gedurende 20 minuten per week, iedere zaterdagmorgen behalve in de schoolvakanties, ergens tussen 9.00 en 11.00 uur, in overleg met de instructeur.

Inhoud van de opleiding

De lessen zijn meestal individueel en af en toe in groepsverband. De leerlingen leren noten lezen en hun instrument bespelen en onderhouden. Het is nodig om een aantal keren per week thuis te oefenen, waarvoor de leerling huiswerk meekrijgt. Gemiddeld zijn leerlingen 1 tot 1,5 jaar op les voordat zij mee kunnen spelen in het orkest of de tamboergroep. Zodra zij het hiervoor vereiste basisniveau hebben bereikt, krijgen zij aparte leerlingpartijen te spelen. De eerste tijd worden zij nog door hun instructeur en/of een ouder lid begeleid. Hiermee stimuleren wij dat de kinderen zo snel mogelijk mee kunnen spelen in de muziekgroep.

Studiedagen

Een paar keer per jaar zijn er studiedagen. Dit zijn verlengde repetities van 9.00 tot 13.00 uur. Dan is er extra aandacht voor het inoefenen van nieuwe muziekstukken, het onderhouden van het instrument en het marcheren voor optredens op straat.